Menu

Dạy Pha chế Rượu

Trường dạy pha chế rượu - cocktail - ca phê

header photo

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.

Blog posts : "kinh nghiệm học pha chế"

Kinh nghiệm cho người muốn học pha chế

October 7, 2015

Quyết định theo học pha chế chuyên nghiệp sẽ là sự đầu tư quan trọng cho bạn, chính  vì vậy, bạn cần biết một số điều trước khi quyết định để có sự đầu tư đúng đắn nhất.

Hầu hết, những trường dạy pha chế thức uống…

Read more

1 blog post