Menu

Dạy Pha chế Rượu

Trường dạy pha chế rượu - cocktail - ca phê

header photo

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.

Blog posts January 2016

Từng bước trở thành phù thủy pha chế tương lai

January 18, 2016

Nếu đam mê bạn đủ vững chắc hãy mạnh dạn tham gia các khóa học bartender tại TPHCM tại trung tâm đào tạo bartender cơ hội việc làm của bạn sẽ tăng rất nhiều nếu bạn linh hội được những kỷ thuật tuyệt vời của các giảng viên tại trường Bartender . Vững tin với đam mê khát khao …

Read more

1 blog post